News RSS德國寶特選客戶優惠詳情

多謝您一直支持德國寶工展會!今年我哋將聖誕「折」超級優惠移師咗去工展會對面、全港最大27,000呎嘅德國寶銅鑼灣旗艦店,全場產品半價起^!一站式有齊家電、傢俬、家品、訂製櫃同文青Cafe,唔單止比以往工展會更大、更多產品、更多野睇!仲有超多平盡銅鑼灣嘅美食添呀! 為咗答謝您對德國寶嘅支持,我哋特別為您安排咗 Happy Kitchen Cafe...

繼續閱讀